IT i skolen

En blog om it, læring, didaktik og uddannelse


Skriv en kommentar

Læs med Tim og Trine

20120422-204221.jpg

Læsning for alle børn fra 7 – 12 år, specielt velegnet til specialundervisning pga. den indbyggede oplæsnings- og stavehjælp.

– Læs og find de sætninger, som passer til hvert af de 12 sjove billeder med Tim og Trines oplevelser.
– Vælg mellem 3 sværhedsgrader (lix 4, 10 og 16).
– Tryk på lydfuglen ved sætningerne og få dem læst op.
– Skriv din egen sætning efter hvert billede og få stavehjælp fra ordlisten.
– Få ordet læst op fra ordlisten, på dansk.
– Når der trykkes på ordet, hopper det over i tekstrammen.
– Print eller mail til slut den færdige bog med de udvalgte og skrevne sætninger til hvert billede.

Der er 8 sætninger for hvert af de 12 billeder, og 3 sværhedsgrader til hvert billede.
Sætningerne består af lydrette og ikke-lydrette ord. Billederne støtter læseafkodningen, og eleven skal samtidig forstå indholdet af hver enkelt sætning, for at kunne afgøre, om de passer til billedet. På denne måde trænes både evnen til at afkode ordene og evnen til at forstå, hvad man har læst.
Den skriftlige formulering af egen sætning efter hvert billede udgør en vigtig del af den lyd- og stavetræning, som er et væsentligt grundlag for, at eleven udvikler sine læsefærdigheder.

Når eleven kender billeder og indhold fra læsning af den letteste sværhedsgrad (lix 4), er der skabt en forforståelse, som giver eleven optimale forudsætninger for senere at kunne læse den næste sværhedsgrad. Med muligheden for læse- og skrivestøtte vil alle elevere kunne udfordres med de krav, som passer til den enkeltes læseniveau..

Læs med Tim og Trine består af foreløbig 2 apps til hver 24 kr. mens en tredie er på vej:
Tim og Trine
Tim og Trine på tur
”Tim og Trine i dårligt humør”

20120422-204240.jpg


Skriv en kommentar

Viden om læsning – mest til dansklærerne

20120322-194757.jpg

Har du, ligesom jeg, lige fået resultaterne fra de nationale tests i læsning? Og sidder du tilbage med et ønske om at vide noget mere om læsning?

Læseforskningen er i stadig udvikling, derfor kan lærerens egne forudsætninger for at undervise i læsning være udfordret, om man så må sige.

Det Nationale Videncenter for Læsning har en meget brugbar hjemmeside fyldt til randen med dokumenter og undersøgelser vedr. læsning. Alt fra begynderlæsning til faglig læsning til afgangsprøven.

Prøv at besøge siden http://www.videnomlaesning.dk/

De udgiver også en række tidsskrifter http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/
Mange af dem indeholder konkrete idéer til undervisning og skrivning.

Emnerne i disse kunne være tidlig sprogtilegnelse, multimodalitet, test og evaluering, faglig læsning, it og læsning og læseforståelse.


Skriv en kommentar

bogtube.dk

20120319-202343.jpg

Arbejder du med litteratur og forfatterskabslæsning i din klasse, så kig forbi bogtube.dk

En dansk hjemmeside med forfatterinterviews og baggrundsartikler. En side, der hylder litteraturen og de store (og små) forfattere.

Siden kan bruges i mange undervisningssituationer, underviser du fx i novellegenren i udskolingen, og har I læst et par noveller af Jan Sonnergaard (han er svær at komme udenom :-)), så gå ind på bogtube.dk og læs og hør interviewet med den samfundskritiske forfatter, hvor han fortæller om hans forfatterskab.
Nogle gange kan det være ganske rart at få sat et ansigt på den forfatter, man har talt så meget om i klassen: http://www.bogtube.dk/artikler/bagsiden-af-medaljen-skal-også-frem-i-lyset


Skriv en kommentar

Superbog.dk – frilæsning

20120312-150702.jpg

Underviser du i dansk? Og kæmper du også med at få eleverne til at læse selv?
Så kunne denne side måske være en hjælp: superbog.dk

Skolen abonnerer på siden, så du og eleverne skal bruge deres UniLogin til at logge ind. Så er der i hvert fald ikke nogen undskyldning for ikke at læse 🙂


Skriv en kommentar

Faglig læsning i elevintra

20120312-142745.jpg

Arbejder du med faglig læsning i din klasse eksisterer der et udmærket arbejdsrum i Skoleintra, som hedder faglig læsning. Her kan man som lærer oprette en opgave, der hedder Gæt et Ord.
Her kan eleverne arbejde med ord til en tekst. De bliver bedt om at skrive, hvad de tror, ordet betyder. Bagefter man har læst teksten i klassen, kan man med fordel bede eleverne om at lave Gæt et Ord igen.

I faglig læsning arbejdes der med tekstforståelse og begreber – forstår eleverne ikke ordene i en fagtekst, forstår de ikke budskabet.
Skal en elev læse om fx kernekraft, er det hensigtsmæssigt at lade eleven arbejde med det ord, hvad betyder det? “Se ordet”. Lave sætninger med ordet fx.
I faglig læsning er der et begreb, der hedder før-faglige ord, det er disse ord, der styrkes i denne lille opgave. Faglige ord styrkes også, men de før-faglige ord er ofte meget svære for eleverne. Det kunne fx være ordet “overdrev”. Det ord kender eleverne som en datidsform af ordet “at overdrive”, men ordet kan også dukke op i en naturfagstekst. Og hvad betyder ordet så?

Gæt et Ord

Gå ind på elevintra
Log ind som lærer
Vælg den klasse du undviser i faglig læsning i
Vælg admin
Vælg Gæt et ord – opret/rediger
Vælg nyt dokument
Døb opgaven det, du vil “fx intra”
Skriv nu ordene, et af gangen eller adskilt af semikolon
Tryk gem
Du kan rette i det som du plejer, ikonerne er dem, du kender fra intra

Nu har du lavet en liste over ord, som styrker elevernes ordkendskab.

Det mest hensigstmæssige er at lade eleven arbejde med opgaven på intra. Eller lav opgaven sammen på boardet.
Det er ikke meningen at opgaven skal printes ud – men det kan man godt.

Samme sted kan du også lave en opgave til eleverne, der hedder “Tip en Tekst” – den laves på samme måde.


Skriv en kommentar

Pixeline Skolebøger


Interaktive bøger til de helt små i indskolingen og før det; Pixeline Skolebøger er en ny og revolutionerende måde at lave skolebøger på. Bøgerne indeholder en god historie, som suppleres af spændende interaktive opgaver med brug af lydeffekter og lækre animationer.

Pixeline Skolebøger indeholder følgende interaktive bøger:

* Lær at stave med Pixeline og bliv en læsehest – gratis i AppStore
* Lær at gange med Pixeline og bliv et tal-geni – gratis i AppStore
* Lær engelsk med Pixeline “Hello” – gratis i AppStore

Jeg har ingen erfaring med bøgerne i undervisningen, men Pixeline plejer at være populært blandt de helt små.


Skriv en kommentar

Begynderundervisning – apps til dansk

20120306-134744.jpg

Jon & Max

Bogen er en letlæsningsbog, der henvender sig til barnet i 0. klasse – 1. klasse. En sød interaktiv historie om Jon, der skal ud og ro i en sø. Han skal besøge sin ven Max på en ø. Ordene er nøje udvalgte ud fra det fonologiske princip. Der er mange gentagelser, ingen konsonantklynger (flere konsonanter efter hinanden) og små korte ord. Der er søde og sjove illustrationer, som er med til at understøtte den enkle historie, og kan hjælpe barnet med at afkode ordene. Illustrationerne skaber liv, og er gode til en videredigtning.

Gratis i AppStore

ABC Balloner

ABC-balloner lærer børn alfabetet på en sjov og underholdende måde. Tegninger og håndskrevne bogstaver skaber et miljø, som aldrig er set før i nogen andre apps.

I bunden af skærmen vises et bogstav. Opgaven er at trykke på fem balloner med det pågældende bogstav. På denne måde lærer dit barn at genkende bogstaverne i alfabetet.

Bonustegninger efter hvert bogstav – og ikke mindst dansk lyd – gør denne app til et spændende læringsspil for dit barn.

Gratis i AppStore

20120306-134931.jpg