IT i skolen

En blog om it, læring, didaktik og uddannelse


Skriv en kommentar

Faglig læsning i elevintra

20120312-142745.jpg

Arbejder du med faglig læsning i din klasse eksisterer der et udmærket arbejdsrum i Skoleintra, som hedder faglig læsning. Her kan man som lærer oprette en opgave, der hedder Gæt et Ord.
Her kan eleverne arbejde med ord til en tekst. De bliver bedt om at skrive, hvad de tror, ordet betyder. Bagefter man har læst teksten i klassen, kan man med fordel bede eleverne om at lave Gæt et Ord igen.

I faglig læsning arbejdes der med tekstforståelse og begreber – forstår eleverne ikke ordene i en fagtekst, forstår de ikke budskabet.
Skal en elev læse om fx kernekraft, er det hensigtsmæssigt at lade eleven arbejde med det ord, hvad betyder det? “Se ordet”. Lave sætninger med ordet fx.
I faglig læsning er der et begreb, der hedder før-faglige ord, det er disse ord, der styrkes i denne lille opgave. Faglige ord styrkes også, men de før-faglige ord er ofte meget svære for eleverne. Det kunne fx være ordet “overdrev”. Det ord kender eleverne som en datidsform af ordet “at overdrive”, men ordet kan også dukke op i en naturfagstekst. Og hvad betyder ordet så?

Gæt et Ord

Gå ind på elevintra
Log ind som lærer
Vælg den klasse du undviser i faglig læsning i
Vælg admin
Vælg Gæt et ord – opret/rediger
Vælg nyt dokument
Døb opgaven det, du vil “fx intra”
Skriv nu ordene, et af gangen eller adskilt af semikolon
Tryk gem
Du kan rette i det som du plejer, ikonerne er dem, du kender fra intra

Nu har du lavet en liste over ord, som styrker elevernes ordkendskab.

Det mest hensigstmæssige er at lade eleven arbejde med opgaven på intra. Eller lav opgaven sammen på boardet.
Det er ikke meningen at opgaven skal printes ud – men det kan man godt.

Samme sted kan du også lave en opgave til eleverne, der hedder “Tip en Tekst” – den laves på samme måde.


Skriv en kommentar

PersonaleIntra mobil


Ikke alle er måske klar over, at der findes en udgave af PersonaleIntra der er tilpasset mobile enheder som smartphones og tablets.

Tast følgende ind i din browser (Safari) på iPad’en:

Læs resten