IT i skolen

En blog om it, læring, didaktik og uddannelse


Skriv en kommentar

Filmlinjen.dk – undervisningsforløb til mindre filmproduktioner

20120907-192649.jpg

Filmlinjen.dk tilbyder et færdigt undervisningsforløb målrettet mindre filmproduktioner. Station Next står bag Filmlinjen.dk der er et online-værktøj til praktisk filmproduktion i skolen

Filmlinjen.dk er et gratis webbaseret produktionsværktøj til praktisk filmproduktion. Hidtil har værktøjet været rettet imod at håndtere større filmproduktioner. Men nu tilbyder Filmlinjen.dk et fuldt planlagt undervisningsforløb til mindre filmproduktioner i folkeskolens 7.-10.-klasser.

For at holde produktionstiden nede springes ide- og manuskriptskrivningsfasen over. Der tages i stedet udgangspunkt i et manuskriptoplæg – et såkaldt “nulmanus” – hvor eleverne ikke skal finde på hele historien, men inspireres til at træffe en række afgørende valg om location, karakterer, rekvisitter m.m. Det gør, at ikke to film bliver ens, selvom udgangspunktet er det samme.

Der er en række pædagogiske muligheder ved at springe ideudviklingsforløbet over. Producer Torben Larsen fra Station Next, der står bag Filmlinjen.dk, udtaler:

“Dels fokuserer det indsatsen omkring den praktiske del af filmproduktionen, forstået som arbejdet med filmmediet og dets virkemidler, altså billedfortælling, lydside, instruktion, skuespil, scenografi, kostumer og klipning. Dels er det kort og overskueligt – man kan typisk lave en filmproduktion på to dage eller fem-seks moduler á to lektioner.”

Læs mere og find lærervejledning, elevark, artikler, videoer m.m. her

Til dem, der gerne vil skridtet videre og udvikle deres egne fortællinger eller arbejde med lidt større filmproduktioner, tilbyder Filmlinjen.dk et omfattende ideudviklingsmodul og stor fleksibilitet, hvis du selv vil sætte dit filmhold og bestemme arbejdsopgaverne.

Filmlinjen.dk er gratis at bruge for alle.


Skriv en kommentar

Skriv til Avisen – nu med brug af sociale medier

20120826-202718.jpg

Mange dansklærere har nok gennem årene haft tilmeldt deres klasse til det udmærkede undervisningsforløb Skriv til Avisen (AIU) og i år rider de med på Web 2.0 bølgen i det man kunne kalde Write & Share (Skriv og del) og det kan vi godt lide her på bloggen 🙂

Nu kan elever og lærere nemlig dele og kommentere det, de skriver med andre, der også er interesseret i eller tilmeldt Skriv til Avisen. Dermed kommer den sociale og vigtige dimension med i arbejdet med medier i folkeskolen. I år er emnet Vi er Ude.

Gå ind på Skriv til Avisens Facebookside og “synes godt om”.

God skrivelyst!


Skriv en kommentar

Fremtidslaboratoriet.dk

Er du interesseret i integration af IT i undervisningen bør du besøge Fremtidslaboratoriet.dk

Fremtidslaboratoriet.dk er et godt værktøj for den it-interesserede lærer, da det samler og kategoriserer en masse link ud fra klassetrin, lektioner og fag. Alle link til programmer og undervisningsforløb får en kort introduktion og en guide til at komme i gang.

På siden skriver Fremtidslaboratoriet.dk, at de har håndplukket de bedste it-redskaber og lavet guides og opgaver ud fra en klar vision om at gøre det nemt og motiverende for landets lærere at give eleverne hands-on-erfaring med web 2.0-begreber som blogging, sharing, sociale netværk, wikis osv….

Flere af deres (rigtig) mange undervisningsforløb, f.eks. Skattejagt med QR (leg med QR-koder), Klods Hans i storbyen (tegneserieværktøj) eller Emnearbejde – del bogmærker og lav en blog (Videndeling) virker rigtig spændende. Måske bør jeg kaste mig over Tekstanalyse af blogs for selv at blive klogere 🙂

Fremtidslaboratoriet.dk er en underafdeling af Innovation Lab og udspringer fra et samarbejde mellem LEGO, VESTAS, Region Midt og Horsens Kommune. Fokus er ‘Fremtiden med inddragelse af viden om it, teknologi og innovation’ på de danske grundskoler og ungdomsuddannelser.

Besøg siden og bliv inspireret!


Skriv en kommentar

Online Comic Books – PIXTON

20120330-190228.jpg

Dette program er rigtig nemt at bruge og eleverne synes det er sjovt.
Programmet bruges til at lave tegneserier med og fantasien er i højsædet.
Hvordan skal baggrunden være? Hvad skal min ‘stribe’ handle om? Hvordan ser min karakter ud? Alt dette bestemmer eleven helt selv – og dét er sjovt 🙂

Programmet er utrolig intuitivt. Man logger på med sin Facebook konto og så er man igang.

Jeg brugte programmet i en engelsktime, hvor tegneserien selvfølgelig skulle være på engelsk. Men man kan bruge det i mange fag.
Tegneserien er jo en genre, der er til at overskue – så for den svage elev er der endelig et pusterum her i forhold til fx længde.
For den dygtige kan man have fokus på sprog og for humoristen kan fokus være “punch lines”.

Man kunne forestille sig at bruge det i dansk i udskolingen og læse et udvalg af Wulfmorgenthalers striber – hvorfor er det sjovt/ikke sjovt? Hvad bruges humor til? Og kan eleverne selv formidle et budskab humoristisk?

Jeg brugte en dobbeltlektion på det og det var nok, men så havde jeg også sat mig nd i programmet hjemmefra. Og teknikken virkede 🙂
Jeg loggede selv på og brugte boardet, og mens eleverne loggede på, viste jeg kort, hvordan man logger ind og kreerer en ny tegneserie. Og så var de i gang.
Eleverne arbejdede meget koncentreret og var dybt engagerede.

Hvis du vil lære lidt mere om, hvordan og hvorledes, så brug LærITs fine vejledning

En anbefaling af Pixton her fra 🙂


Skriv en kommentar

Movellas.dk

20120317-201701.jpg

Dansk stil er i mine øjne ved at være lidt af en død sild, men da vi stadig skal undervise eleverne i skrivning, kommer her en anbefaling af en genial hjemmeside, som kan nytænke stileskrivnng og motivere eleverne i meget høj grad.

movellas.dk er
 et 
”social
 community
 site”
, hvor
 eleverne
 kan
 logge
 på
 med
 deres
 UNI
-Login
 profil,
 og
 derefter
 læse,
 skrive,
 dele,
 kommentere og
 rate
 historier
 skrevet 
fra
 deres
 mobiltelefoner
 eller
 web.

For
 at
 kunne
 publicere
 en
 historie
 på
 Movellas,
 skal
 eleverne
 være
 logget
 på
 og
 opstarte
 en
 ny
novelle
 fra
 mobil
 eller
 web,
 indtaste
 overskrift,
 skrive
 forord
 til
 historien,
 vælge
 kategori,
 finde
coverbillede,
 skrive
 tags,
 forfatte
 selve
 historien
 og 
til
sidst
 publicere
 “værket”
 på
 movellas.dk
.

Jeg har i forbindelse med et forløb om digital dannelse givet mine elever en aflevering for. De skal skrive en novelle og uploade den på movellas.dk.
Først skal eleverne logge ind – det kan de nemt gøre via Facebook, så skal de vælge deres forfatternavn, og så er de klar til at skrive.
Inden har jeg defineret kravene til opgaven. Til denne opgave er emnet “sociale medier” og genren er noveller.
Novellen må max fylde 1.5 side. Og genrekravene i novellegenren skal være opfyldt. Disse genrekrav kender 6.a fra tidligere, ellers skal dette selvfølgelig gennemgåes.
Når de bruger movellas.dk, skal de bagefter lave peer-to-peer-review – altså læse, rette, hjælpe, kommentere på hinandens noveller.
Man kan også dele sin novelle direkte fra movellas.dk til fx Facebook eller Twitter.


Skriv en kommentar

Webetik – lige til at gå til

20120313-105921.jpg

Er du interesseret i dette emne, så har EMU lavet en super god samling af undervisningsaktiviteter

http://www.emu.dk/webetik/

Alle aktiviteterne er lige til at gå til, afprøvet og gennemtænkte.

På siden findes også en lang række gode små film, der kan bruges som kickstart til emnet. Se fx denne sjove film, der handler om det, man IKKE skal sige på Facebook:

Især dokumentet her http://www.emu.dk/webetik/undervisning/skole/23_aktiviteter_30_11_11.pdf er brugbart.

23 aktiviteter til at bruge fra indskoling til udskoling til forældremødet eller derhjemme. Praktiske og teoretiske aktiviteter. Gem dokumentet i dropbox, så har du det altid lige ved hånden.

Mange af øvelserne kunne med fordel bruges i klassens tid. Fx legen Websalat (ligesom frugtsalat) – brug 10 min og sæt webetik på skoleskemaet 🙂


Skriv en kommentar

Faglig læsning i elevintra

20120312-142745.jpg

Arbejder du med faglig læsning i din klasse eksisterer der et udmærket arbejdsrum i Skoleintra, som hedder faglig læsning. Her kan man som lærer oprette en opgave, der hedder Gæt et Ord.
Her kan eleverne arbejde med ord til en tekst. De bliver bedt om at skrive, hvad de tror, ordet betyder. Bagefter man har læst teksten i klassen, kan man med fordel bede eleverne om at lave Gæt et Ord igen.

I faglig læsning arbejdes der med tekstforståelse og begreber – forstår eleverne ikke ordene i en fagtekst, forstår de ikke budskabet.
Skal en elev læse om fx kernekraft, er det hensigtsmæssigt at lade eleven arbejde med det ord, hvad betyder det? “Se ordet”. Lave sætninger med ordet fx.
I faglig læsning er der et begreb, der hedder før-faglige ord, det er disse ord, der styrkes i denne lille opgave. Faglige ord styrkes også, men de før-faglige ord er ofte meget svære for eleverne. Det kunne fx være ordet “overdrev”. Det ord kender eleverne som en datidsform af ordet “at overdrive”, men ordet kan også dukke op i en naturfagstekst. Og hvad betyder ordet så?

Gæt et Ord

Gå ind på elevintra
Log ind som lærer
Vælg den klasse du undviser i faglig læsning i
Vælg admin
Vælg Gæt et ord – opret/rediger
Vælg nyt dokument
Døb opgaven det, du vil “fx intra”
Skriv nu ordene, et af gangen eller adskilt af semikolon
Tryk gem
Du kan rette i det som du plejer, ikonerne er dem, du kender fra intra

Nu har du lavet en liste over ord, som styrker elevernes ordkendskab.

Det mest hensigstmæssige er at lade eleven arbejde med opgaven på intra. Eller lav opgaven sammen på boardet.
Det er ikke meningen at opgaven skal printes ud – men det kan man godt.

Samme sted kan du også lave en opgave til eleverne, der hedder “Tip en Tekst” – den laves på samme måde.